รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” ร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมเป็นเกียรติในโครงการบรรพชาสามเณร 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดใหม่เจริญผล ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณร 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกำหนดให้นักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 15 โรงเรียน จัดโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 99 รูป และยังเป็นการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม ทางพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามในจิตใจ ของนักเรียน เยาวชน เป็นลูกที่ดี ของพ่อ แม่ เป็นศิษย์ ที่ดีของครู เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป