สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 & พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงาน

              วันที่ 1 เมษายน 2562  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ครั้งที่ 3/2562  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 140  คน  เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน  เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนางานต่อไป   ซึ่งก่อนพิธีเปิดการประชุมประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งแจ้งความประสงค์และผ่านการประเมินกิจกรรมการอ่านออกยกชั้น  จำนวน  31  โรงเรียน  หลังการประชุมเสร็จสิ้น  ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  กับผู้อำนวยการสถานศึกษา   ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่  1  มีนาคม  2562   จำนวน   24   ราย