สพป.สุรินทร์ เขต 1  ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา  ทั่วประเทศครั้งที่  9/2565  ผ่านระบบ  Video  Conference 

             วันที่  5  เมษายน  2566  นายฉลาด  สาโยธา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  พร้อมด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  ผู้อำนวยการกลุ่ม   เพื่อรับนโยบายในการดำเนินงานและข้อราชการสำคัญ  จาก  สพฐ.  ผ่าระบบ  Video  Conference   ประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้  ประกอบด้วย  การจัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน  การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566  หลักสูตรสถานศึกษากับการต่อยอด  Active  Learning  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ  การสรรหาครูผู้ช่วยและผู้บริหารสถานศึกษา  การนำบัญชีอื่นของผู้สอบแข่งขันได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชหารครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38 ค. (2)  การขอดูคะแนนในการสอบ  รอง  ผอ.เขตพื้นที่  ค่าใช้จ่ายในการประชุม  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  การพัฒนา  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน  81  ราย  การแต่งตั้ง  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา  และมาตรการป้องกันภัยช่วงปิดภาคเรียน  ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสถานสถานศึกษาในสังกัดรับชมการประชุมครั้งนี้ด้วย