สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินการตามกรอบนโยบายเร่งด่วน Quick Policy สพฐ. การส่งเสริมให้นักเรียนมีสถานที่เล่าเรียนจัดหาที่เรียนให้กับเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน การรับสมัครนักเรียน 2566 ความปลอดภัยของนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2566การส่งเสริมผู้เรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ถือว่าเป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้เรียน