โรบินสันชัยภูมิ มอบรองเท้าให้นักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

นายสุรศักดิ์ ฦๅชา รอง ผอ.สพป.ชย.1 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมพิธีรับมอบรองเท้า (ADDA) จากห้างโรบินสันชัยภูมิ  ณ บริเวณในห้างโรบินสัน ชัยภูมิ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562. โดย มีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้ารับมอบ ฯ จำนวน 4 รร.ได้แก่(1) รร บ้านห้วยน้ำคำ อ.บ้านเขว้า  67 คู่ (2) รร.บ้านนาฮี. อ.คอนสวรรค์  38 คู่ (3.) รร. คลองเตยโนนพยอมฯ อ.หนองบัวแดง   48   คู่ และ (4) รร. บ้านหินเหิบฯ. อ.ภักดีชุมพล. 57 คู่