สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2562 

วันที่ 31  มีนาคม 2562   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   มอบหมายให้นางวราภรณ์  ตวงวิไล   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2562  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายประทีป  ศิลปเทศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ