สพฐ. ติดตามการรับนักเรียน ม.1 โรงเรียนแข่งขันสูง

วันที่ 30 มีนาคม 2562 ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียน ได้ลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ซึ่งได้เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วไปชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคมที่ผ่านมา โดยวันนี้เป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งผู้บริหารของ สพฐ. ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามฯ ได้แก่ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนศรีอยุธยาฯ และนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สอ. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนทวีธาภิเษก

โดยภาพรวมของการสอบคัดเลือกนั้น นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า ภายหลังเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง พบว่า สพฐ. รับสมัครนักเรียนทั่วไปชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม โดยวันนี้เป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 พร้อมกันทั่วประเทศ และเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ 281 แห่ง กำหนดให้สอบคัดเลือก และรับนักเรียนเพียงรอบเดียว ซึ่งภาพรวมการจัดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย

สำหรับหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือบอร์ด กพฐ. ได้เปลี่ยนเกณฑ์สำคัญ 2 เรื่อง คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ให้สิทธิคณะกรรมการรับนักเรียน

ภาพ/เธียรัท  รัตนถา

ข่าว/อัจฉรา  ทั่งโม