++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++

^^^  วันนี้    นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมทีมบริหารของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและรับทราบนโยบาย   ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ณ  ห้องประชุมหน้าห้องรองผู้อำนวยการ ฯ   ชั้น 2  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1  ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน