สพป.ระยอง เขต ๒ : TEP Forum @Rayong ร่วมกันสร้างการศึกษาแบบที่คนระยองต้องการ

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ บุคลากร คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาที่มาเรียนรู้ในสภาพจริงและฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมงาน TEP Forum @Rayong ร่วมกันสร้างการศึกษาแบบที่คนระยองต้องการ ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership : TEP) มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาระยอง และคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง จัดโครงการ TEP Forum @Rayong ร่วมกันสร้างการศึกษาแบบที่คนระยองต้องการ โดยพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน มีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกอบจ.ระยอง (เป็นผู้กล่าวรายงาน) ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ “TEP Talk โลกเปลี่ยน การศึกษาต้องเปลี่ยนอย่างไร” โดยดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คนระยองมองการศึกษา “การศึกษาแบบไหน เปลี่ยนชีวิตคนระยองได้จริง” โดยดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “การศึกษาสร้างเมืองระยอง” โดยนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยอง และ ภาคีเพื่อการศึกษาสร้างเมืองระยอง รวมพลังสร้างการศึกษาแบบที่คนระยองต้องการ โดยคุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง นอกจากนี้ช่วงบ่ายยังมีการแบ่งกลุ่มลงฐานโดยมีประเด็น เสวนาหลัก ๆ ๔ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กลไก กองทุน และการขับเคลื่อนการศึกษาในระยอง

ประเด็นที่ ๒ Plaform ทางการศึกษาในระยอง

ประเด็นที่ ๓ กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาและต้นแบบในระยอง

ประเด็นที่ ๔ หลักสูตรระยอง Rayong MARCO