สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว ขอพรผู้อาวุโส”

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร สุทธิ ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นำผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 “รดน้ำดำหัว ขอพรผู้อาวุโส” โดยมีพิธีสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อแสดงความกตัญญู ความรัก ความเคารพผู้ใหญ่ที่นับถือ ในบรรยากาศของความเป็น พี่ เพื่อน น้อง “ครอบครัว สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์” ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์