สพป.ตาก เขต 1 ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21

นายวินัย เมฆหมอก รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่นำไปสู่การงานอาชีพศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 ที่ผ่านมา ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบถึงหลักสูตรการงานฯการวัดผลและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง.