สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำ ดำหัว ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.กาฬสินธ์ุ ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการ สพม.กาฬสินธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อาวุโส ที่จะเกษียณอายุราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ สวนดอนธรรม