“เปิดบ้านวิชาการ สพป.อุดรธานี เขต 2 สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Open House UD2 To Thailand 4.0) กิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561”

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “เปิดบ้านวิชาการ สพป.อุดรธานี เขต 2 สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Open House UD2 To Thailand 4.0) กิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมร่วมคิด  หลังจากเยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียน และลานกีฬาที่มีผลงานแชมป์ระดับประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ในรอบปีการศึกษา 2561 และได้มอบ “บ้านปันน้ำใจ เพื่อน้องผู้ยากไร้ สพป.อุดรธานี เขต 2 ”  จำนวน 24 หลัง แก่ครอบครัวนักเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟ เพื่อนำรายได้ ไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้โครงการสร้างบ้านปันน้ำใจ เพื่อน้องผู้ยากไร้ เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย จากนั้น ได้จัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีโรงเรียนในโครงการจำนวน 39 โรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมสัมมนา

          

ารพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีโรงเรียนในโครงการจำนวน 39 โรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมสัมมนา