สพม.เลย หนองบัวลำภู ติดตามนักเรียนออกกลางคัน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นายณัฐภณ  ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำคณะกรรมการออกติดตามเพื่อป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน (พาน้องกลับมาเรียน) เข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา ที่ โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน 1 ราย โดยมีนายณรงค์ชัย บุตรวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการติดตาม

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้รับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่ามีนักเรียนที่เข้าข่ายที่จะต้องติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 14 ราย จากทั้งหมด 5 โรงเรียน

……………………………………………..

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/1n09DXLNLOdNrC-yipfzHyTC1aFdH9xLR?usp=share_link