ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4

โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4 นำนักเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4 นำนักเรียนจากโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” จำนวน 2490 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์ที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม สร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนนักเรียนต่างโรงเรียน อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(ขอนแก่น) สวนสัตว์ขอนแก่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง หมู่บ้านงูจงอาง aura fram โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สพฐ. เฉพาะกิจ