สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมพิจารณาจัดลำดับรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 5 ราย เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก คัดสรรในระดับภาคต่อไป โดยมีนักเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 15 คน ผ่านกระบวนการตรวจประเมินด้านสุขภาพจิต และการสัมภาษณ์รายบุคคลจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก