สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่(ระบบร้อยละ)

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่(ระบบร้อยละ) โดยมีนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนระบบร้อยละให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด คณะวิทยากร นำโดย นางสาวสมหวัง   จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล,นายชัยพนม วงศ์รัตนชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูผู้ปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ทุกโรงเรียน ในอำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอซับใหญ่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ