สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายหรือโอน

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมดังนี่้ นายสุดใจ สุปัญบุตร รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ, นายสมชัย ชูศรีนาค, นายเจริญชัย จงนุเคราะห์, น.ส.พิกุลทอง นาสมตรึกนางนาตยา มณีโชติ