สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2562

      วันที่  3  เมษายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”    ครั้งที่ 14/2562 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร   เลขาธิการ กพฐ.  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ