สพป.ชัยนาท ร่วมการแสดงรำรำมะนาชัยนาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. >>> นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมนางประทุม กวางแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานศิลปะการแสดงพื้นฐานบ้าน “การแสดงรำรำมะนาชัยนาท” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการนี้ สพป.ชัยนาท นำโดย นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และ บุคลากร สพป.ชัยนาท  ร่วมแสดงรำรำมะนาชัยนาท  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เม.ย.62 เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดชัยนาท ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท  โดยมีนายสำราญ นันทนีย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน