สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรักษาการนางธีนิตา จันทน รักษาการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทุกวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กำหนดให้มีการประกอบพิธีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมิถือเป็นวันหยุดราชการ จังหวัดลพบุรี เป็นผู้จัด โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสุนทรี เหมือนเพ็ชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)