สพม.นครพนม ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม และนางละม่อม ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ศรีกระจ่างคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม