สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิปัญญา เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์..

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิปัญญา เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์..

** วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมหน้่าเสาธง จากนั้นร่วมกิจกรรมส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เสร็จสิ้นการนั่งสมาธิสวดมนต์ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะ แจ้งข้อราชการต่าง ๆ ถือเป็นการประชุมบุคลากรสำนักงาน และในวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ครูผู้ช่วยใหม่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒