ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่

วันที่ 29 เมษายน 2566 นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2ใจ ได้เดินทางไปให้เกียรติเกียรติเดินทางไปที่ โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) เพื่อให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 111 ปี) ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ 212 ล./57 โรงเรียนแห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ในปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรรบประมาณ 24,112,200 บาท ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบดังนี้ อาคารเรียน 212 ล./57-ก) อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารห้องสมุด ICT ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ซึ่งขณะนี้ อาคารทั้งหมดได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเป็นศูย์การจัดการการศึกษาที่สามารถรับนักเรียนในเขตบริการและนักเรียนโรงเรียนในเครื่อข่ายทั้งในและนอกเขตบริการ ได้อย่างมีคุณภาพ

    ในโอกาสนี้ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นางอุบล สีหะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ได้มอบเงินให้กับโรงเรียนเพื่อส่งเสริม สนับานุน การจัดหาสื่อการเรียนการสอน จำนวน 100,000 บาท

      โดยมีนายวิรัตน์ กะตะศิลา  น.ส.ประไพรินทร์ นธีนาม  รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ให้เกียรติเดินทางไปร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย