สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

** วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๒๙ ราย โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว จากนั้น ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้พบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

สุกัญญา หมั่นจิตร์