ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 2 จำนวน 14 ราย

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัด สพป.น่าน เขต 2 จำนวน 14 ราย ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2