ยินดีต้อนรับ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นตัวแทนในการให้การต้อนรับ ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และ ดร.กฤติน พันธ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ท่านใหม่ทั้ง 2 ท่าน ที่มาดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ในการนี้ นายวินัยแป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้กล่าวต้อนรับ รองผอ.สพป.ลลำพูน เขต 1 พร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาส่ง รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ทั้ง 2 ท่านอีกด้วย