สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการ“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการ“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ( LIFE SAVING ) ประจำปี ๒๕๖๒ โดย ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยการจัดกิจกรรม“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) เพื่อมุ่งเน้นฝึกฝนเด็กนักเรียนให้เรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ด้วยวิธีการสามารถลอยตัวในน้ำ และเรียนรู้ทักษะช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ำในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี จึงจำเป็นจะต้องฝึกหัดให้เด็กในกลุ่มเฝ้าระวัง ได้ฝึกหัดว่ายน้ำ หรือว่ายน้ำเป็น และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำ แบบวิธีช่วยเหลือตามมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๕ ที่ว่ายน้ำไม่เป็น จากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทั้ง ๑๓ กลุ่มเครือข่ายๆ ละ ๖๕ คน รวมทั้งสิ้น ๘๔๕ คน โดยให้กลุ่มเครือข่ายแต่ละอำเภอเข้าร่วมอบรม ตามจุดสระว่ายน้ำ ดังนี้
๑. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอบ้านผือ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน้ำ ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์ อ.บ้านผือ
๒. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอกุดจับ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน้ำ ร.ร.ภูมิภิชย อ.กุดจับ
๓. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอน้ำโสมและอำเภอนายูง จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน้ำธาริกา อ.น้ำโสม