สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำทางวิชาการ

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำทางวิชาการ
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒