สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒

สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
**วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ จากนั้นเป็นการประชุมแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้.