++ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน++

+++  วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต   1  มอบนางเอมอร  รัตนเพ็ญ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และ ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน  โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธี  นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงาน  นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวต้อนรับ  นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางนิภา สุวรรณสุจริตกล่าวทักทายพบปะผู้เข้าอบรม ++  ขอบพระคุณภาพจากผอ.เอมอร  รัตนเพ็ญค่ะ+++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน