สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

    วันที่ 3 เมษายน  2562  เวลา 13.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เป็นประธานประชุมการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย   (วันสงกรานต์)  ประจำปี  2562  ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นประธานเขตคุณภาพการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้น  27  คน วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อกำหนดวันและเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์)  ประจำปี  2562  พร้อมทั้งการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย   ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2