สพป.กำแพงเพชร เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่ความสำเร็จ” 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ท่านนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่ความสำเร็จ” 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุม คฤหบดี  สพป.กำแพงเพชร เขต 2  คลิกดูภาพเพิ่มเติม