ตานี 3 เดินหน้าเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ปี 2566

วันพุธ ที่ 10 พ.ค.2566 ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นายจีรพงษ์ แข็งแรง และนายภัทรพงษ์ วรรณกุล รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้ตอบตัวชี้วัด ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity and Transparency Assessment : ITA 2023) ณ ห้องประชุมยือลาปี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th