สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 10  พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.นิอร  ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2566 มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ และต่อด้วยการประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อรองรับนโยบายของ สพฐ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุมซิตี้รีสอร์ทศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี