รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 ฝั่งโขง จังหวัดหนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

“สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4 นำนักเรียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 ฝั่งโขง จังหวัดหนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 ฝั่งโขง จังหวัดหนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนจากโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” รวมจำนวน 2,490 คน


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนในโครงการ เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว สักการะพระธาตุหลวง แห่งนครเวียงจันทน์ ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว ประตูชัย อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาว ผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ หอพระแก้ว วัดสีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ สักการะเสาหลักเมืองประจำนครเวียงจันทน์ ที่สถิตของพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง


ซึ่งบรรยากาศการทัศนศึกษาเต็มไปด้วยการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สพฐ. เฉพาะกิจ