โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019
รายละเอียดดังแนบ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดังไฟล์ลิงค์นี้ ประชาสัมพันธ์โครงการ BRIDGE สพป.
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังไฟล์ลิงค์นี้ ประชาสัมพันธ์โครงการ BRIDGE สพม.