+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ++++

<< วันนี้      นายสุภาพ  กาวิ    รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบนายสมจิตร  พุทธวงษ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์   ณ  ถ้ำปลา  ( อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ)  ตำบลห้วยผา  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ++ขอบพระคุณภาพจากพี่สมจิตร  พุทธวงษ์   //ธีรธิดา  พรหมมาแบน /ข่าว+++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน