สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมพิจารณาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะทำงานพิจารณาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สพฐ. เพื่อดำเนินการพิจารณาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 นโยบาย 80 ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562