สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.ปริศนา วรรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2565 โดยมีครูผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยาจนในสังกัด จำนวน 34 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา