สพป.ระยอง 1 ทดลองออกอากาศรายการ ศุกร์พาที..ที่ระยอง..ฮิ ปี 66

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ทดลองออกอากาศรายการ ศุกร์พาที..ที่ระยอง..ฮิ ปี 66 โดย Live สดผ่านเพสบุ๊ค สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อเล่าแนวคิด/แนวทางปฏิบัติในการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่โดดเด่น ตามจุนเน้น สพฐ. และสพป.ระยอง เขต 1 ในปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดปทุมาวาส อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง