สพม.39 ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (4 เม.ย. 62) เวลา 08.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สระสองห้อง ภายในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมการสำหรับเตรียมน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นี้ ทั้งนี้มีนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สวมใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาว ชุดจิตอาสา และชุดสุภาพโทนสีเหลือง เข้าร่วมในพิธี ประมาณ 10,000 คน พร้อมนี้

จังหวัดพิษณุโลก จัดซ้อมเสมือนขบวนเชิญน้ำศักดิ์จากสระสองห้องเพื่อไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 และ 9 เม.ย.2562 โดยริ้วขบวนดังกล่าว เริ่มจากสระสองห้อง ระยะทางประมาณ 1 กม. ซึ่งเมื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จะเชิญน้ำอภิเษกของจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยและเข้าร่วมริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ต่อไป

 

สำหรับ “สระสองห้อง” บริเวณพระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งความสำคัญของ “สระสองห้อง” นั้น สันนิษฐานว่าเป็นสระที่อยู่ในบริเวณพระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยและเป็นสระน้ำที่มีประวัติศาสตร์สำคัญ สำหรับองค์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย หรือ อยุธยาตอนต้น ซึ่งปรากฏในหลักฐานในจารึกและเอกสารที่กล่าวถึงบรรพกษัตริย์ที่ประทับมาแต่สุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฏได้เคยใช้ “สระสองห้อง” ประกอบพิธีตามโบราณราชประเพณีจำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 , ครั้งที่ 2 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 4 ธันวาคม 2530 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2530 , ครั้งที่ 3 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 4 ธันวาคม 2542 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2542 และ ครั้งที่ 4 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550 สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก และประเทศไทย.