สพป.มุกดาหาร ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู เพื่อนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566


สพป.มุกดาหาร ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู เพื่อนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

🕗 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (สพป.มุกดาหาร)

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธาน “การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู เพื่อนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรม รวมถึงแนวปฏิบัติของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู 6 วัน 7 อำเภอ 19 เครือข่าย ปีการศึกษา 2566 เพื่อนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 ในระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในแต่ละวันจำแนกเป็นอำเภอและกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

  • วันพุธที่ 24 พ.ค. 2566 อำเภอหนองสูง เครือข่ายคีรีวงศึกษา/เมืองหนองสูง ณ รร.ชุมชนเมืองหนองสูง ในช่วงเช้า และ อำเภอคำชะอี (เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ / คำชะอีคำบก / คำชะอีก้าวหน้า) ณ รร.บ้านน้ำเที่ยงวันครูฯ ในช่วงบ่าย
  • วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 2566 อำเภอดอนตาล (เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา/ดอนตาล/ภูสระดอกบัว) ณ รร.บ้านบาก 2
  • วันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2566 อำเภอเมืองมุกดาหาร (เครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ / ไตรมิตรนวพัฒน์ ) ณ รร.ชุมชนนาโสก ในช่วงเช้า และ อำเภอเมืองมุกดาหาร (เครือข่ายแก้วมุกดาหาร / คำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา) ณ รร.คำอาฮวนฯ ในช่วงบ่าย
  • วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 2566 อำเภอดงหลวง (เครือข่ายดงหลวงตอนบน / ดงหลวง) ณ รร.ร่มเกล้า
  • วันอังคารที่ 30 พ.ค. 2566 อำเภอนิคมคำสร้อย (เครือข่ายคำสร้อยนาอุดม / ร่มกกชัยพัฒนา / ธารบังอี่) ณ รร.บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
  • วันพุธที่ 31 พ.ค. 2566 อำเภอหว้านใหญ่ (เครือข่ายหว้านใหญ่) และอำเภอเมืองมุกดาหาร (เครือข่ายสะพานมิตรภาพ) ณ รร.สมเด็จพระศรีฯ

โดยรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับเกียรติจาก นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร กล่าวมอบนโยบาย รวมถึงการหารือข้อราชการ จากนั้น คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่ม แจ้งในรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีพิธีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ อีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://mdh.go.th/view.php?article_id=8954

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง
📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/1-y8vNH2U6dV96rC2ZvZbc2YkDZmlejIz?usp=share_link