การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จะดำเนินการสรรหา ผอ.วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยเปิดรับสมัครและเสนอชื่อ สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติ สามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 12-26 พ.ค.2566รายละเอียด ดังเอกสารแนบ