สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/62 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

วันที่ 4  เมษายน 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมกิจกรรมอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/62 รุ่น”เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  ในการนี้ มีสพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยนายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรมอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถานบันพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความเข้าใจของการเป็นจิตรอาสา สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม โดยมี ผอ.สพป.,รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่มงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ  เขต 1,3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน ณ อาคารหอประชุมรวมใจคนชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1