สพม.สงขลา สตูล” ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย”

วันศุกร์ที่19 พฤษภาคม 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นางสาวณัตถญา บัวงาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสุพิศ สงอุ่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมมีการรณรงค์ ให้สวมหมวกนิรภัยและไม่ซ้อน 3 ร่วมถึงการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง

“อุบัติเหตุทางถนนสามารถป้องกันได้ และเยาวชนในจังหวัดของเรามีพลังที่จะสร้างความแตกต่าง วันนี้เป็นโอกาสที่จะไม่เพียงสนับสนุนการสัญจรที่ปลอดภัยและยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้คำมั่นสัญญาของเราที่จะเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในชุมชนของเราทั่วทั้งจังหวัดสงขลา” นายประสิทธิ์หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

ที่มา: จดหมายข่าว ความเคลื่อนไหวทั่วโลกพร้อมข้อความรวมใจ: ฉลองสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลกแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ที่จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 19 พฤษภาคม 2566