สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เจ้าภาพจัดอบรม”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ”  รุ่นที่ 2/2562  “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์”  ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,เขต 2 ,เขต 3  และ สพม.30  รวม 1,000 คน   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  มีความรู้ ความเข้าใจการเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม  ในวันที่  4  เมษายน 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   โดยภาคเช้า..นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานเปิดอบรมฯ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และเขต 3  ภาคเช้า  จำนวน 500  คน และภาคบ่าย..นายอุดมชัย  ชัยจุฑาภัค  ผอ.สพม.เขต 30  เป็นประธานเปิดอบรมฯ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ สพม.เขต 30  จำนวน 500 คน