MOU รอง ผอ.สพท. คลัสเตอร์ที่ 7

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นายจีรพงษ์ แข็งแรง และนายภัทรพงษ์ วรรณกุล รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (MOU) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา) เป็นประธานดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว สังกัด สพป. จำนวน 6 คน และ สพม. 3 คน ณ บันทึกข้อตกลงในวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อ.เมือง จ.นราธิวาส

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th