ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตรัง เขต 1, สพป.ตรัง เขต 2 และ สพม.ตรัง กระบี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1