สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อจัดทำข้อมูลตอบแบบประเมิน ITA

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นายปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ภาระงานของกลุ่มงาน บุคคล เพื่อจัดทำข้อมูลตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศ เจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์การทำงานและเตรียมความพร้อมในการตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4